Görme Engelli Olarak Nasıl Yararlanabilirim?

Görme engelliler bu platformdan nasıl yararlanabilir?

*Notlara Erişim: Görme engelli öğrencilerin ders notlarına erişebilmesi için onların uygun formatlarda olması gerekmektedir. Özellikle el yazısıyla oluşturulmuş notların okunması ve tarayıcı bulma imkanı olmayan görme engelli kişilerin erişim sıkıntısı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda notların erişilebilir formatlara dönüştürülmesi yönündeki talepler platforma iletilebilir.

*Birebir Çalışma: Matematik, yabancı dil, Osmanlı Türkçesi, istatistik, müzik vb. dersler ve sınavlara hazırlık döneminde notların okunması noktasında birebir partnerlik yapacak bir kişinin olması, bazı kişiler için çalışma sürecinin verimliliği açısından önemli olabilmektedir. Birebir ders çalışma konusunda platformdan talepte bulunulabilir.

*Test&deneme seslendirilmesi: YKS, KPSS, lise yerleştirme merkezi sınavı, YDS, ALES vb. sınavlara hazırlanan görme engelli öğrenciler, bu süreçte düzenli kaynak bulma noktasında güçlük yaşayabilmektedirler. Bu doğrultuda, güncel kaynakların seslendirilmesi veya metin olarak düzenlenmesi konusunda platformdan talepte bulunulabilir.

*Kütüphane VB. Araştırma Ortamlarında Rehberlik Talebi: Kütüphane ve araştırma merkezlerinde aranılan kaynağa ulaşma ve onların taranması hususunda güçlükler yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda, araştırma esnasında rehberlik yapılması konusunda talepler platforma iletilebilir.

*Sınav kağıtlarının okunması: Görme engelli öğretmenler zaman zaman yaptıkları sınavlara ait kağıtları okumakta güçlük yaşayabilmektedir. Görme engelli bir öğretmenin yazılı kağıtlarının erişilebilir formata dönüştürülmesi konusunda platformdan talepte bulunabilir.

*Bir organizasyonda kolaylaştırıcılık: Eğitimde Görme Engelliler Derneği, farklı konularda eğitim, seminer, çalıştay, konferans, gezi, piknik vebenzeri organizasyonlar düzenlemektedir. Bu organizasyonlarda yürütme ekibi, gönüllü kişilerin desteğine ihtiyaç duyabilmektedir. Dernek bünyesinde gerçekleştirilecek organizasyonlar için gönüllü destek talepleri platform aracılığıyla iletilebilir.

Bunlar dışında eğitimde erişilebilirlik kapsamına giren farklı konularda da destek taleplerinde bulunulabilir. Ancak bu platformda maddi destek talebi veya belli bir ücret karşılığında yapılabilecek faaliyetlere ilişkin ilan açılamaz.

EGED logosu, mavi zemin uzerine orta noktalari kucuk beyaz bir alti nokta ve sag tarafta beyaz zemin uzerine siyah cengelli buyuk harflerle EGED yazisindan olusmaktadir. Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde hizmet vermektedir.